seleucus nicator daughter

), mens Antigonos var opptatt i vest, førte Selevkos hele den østlige delen av Aleksanders rike så langt unna som Jaxartes og Induselven inn under sin autoritet. The relationship between the two soon turned cold, however. It is said of Seleucus that "few princes have ever lived with so great a passion for the building of cities. The next event connected to Seleucus was the founding of the city of Seleucia. I den første av disse episodene blåste Aleksanders diadem av hans hode og landet på noen strå i nærhetene av gravene til de assyriske kongene. and so to the mouth of the Ganges where he falleth into the sea 638 miles. Eumenes hadde tidligere forsøkt den tilsvarende propagandaen. Senere kom Selevkos til å oppkalle en rekke byer etter sine foreldre. Ptolemaios røvet liket og tok det med til Alexandria i Egypt. Antigonos nektet og dro til Syria hvor han planla å angripe Ptolemaios våren 314 f.Kr. Just a year before his birth (if the year 358 BC is accepted as the most likely date), the Paeonians invaded the region. Seleucus hid his armies in the marshes that surrounded the area where Nicanor was planning to cross the Tigris and made a surprise attack during the night. Selevkos ble valgt til kommandere elitekavaleriet (hetaroi) og utpekt til kiliark («hærfører av et tusen»), noe som gjorde ham til senioroffiser for den kongelige hæren etter regenten og øverstkommanderende Perdikkas. His successor was his son Antiochus I. Seleucus founded a number of new cities, including Antioch and Seleucia. Antigenes was in Cilicia when the war between him and Peithon began. Antiochus founded the cult of his father. I den samme seremonien giftet Aleksander seg med datteren til Dareios III av Persia og flere andre makedonere giftet seg med persiske kvinner. However, after the outbreak of the Wars of the Diadochi in 322, Perdiccas' military failures against Ptolemy in Egypt led to the mutiny of his troops in Pelusium. Seleucus I Nicator (l. c. 358-281 BCE, r. 305-281 BCE) was one of the generals of Alexander the Great (l. 356-323 BCE) who make up the group of Diadochi ("successors") who divided the vast Macedonian Empire between them after Alexander's death in 323 BCE (the others being Cassander, Ptolemy, and Antigonus).Despite not receiving his share of the fallen king’s empire until several years … Historian Junianus Justinus claims that Antiochus was one of Philip II of Macedon's generals, but no such general is mentioned in any other sources, and nothing is known of his supposed career under Philip. Denne beslutningen kan ha vært Antigonos' forslag. 320 f.Kr., da han var rundt 20 år. The second fortress proved more difficult for Demetrius. During the subsequent Battle of the Hydaspes River, Seleucus led his troops against the elephants of King Porus. His general Perdiccas became the regent of all of Alexander's empire, while Alexander's physically and mentally disabled half-brother Arrhidaeus was chosen as the next king under the name Philip III of Macedon. Even if he left half of his troops in the west, he would still have a numerical advantage over Seleucus. According to a local custom, Seleucus was always offered an extra cup of wine during dinner time. [5], Tidlig karriere under Aleksander [rediger]. Peithon assembled a large army of perhaps over 20,000 soldiers. The satrap of the former was Stasanor, who had managed to remain neutral during the conflicts. "The Indians occupy [in part] some of the countries situated along the Indus, which formerly belonged to the Persians: Alexander deprived the Ariani of them, and established there settlements of his own. Ptolemy, nephew of Antigonus, attacked Asander. Historians mention that it was Chandragupta Maurya’s love for Helen, the daughter of Seleucus Nikator that led to the war between the two emperors. Because of his lack of troops, Seleucus apparently had no plans to actually stop Eumenes. Selv om han hadde etterlatt halvparten av sine tropper i vest, ville han fortsatt ha et tallmessig overtak på Selevkos. We provide you with news from the entertainment industry. Forholdet mellom de to ble derimot snart kaldt. Seleucus ordered his forces to sleep and eat breakfast in battle formation. Imidlertid var Polyperkon fortsatt alliert med Antipatros og dermed en fiende av Selevkos.[26]. Most likely the story is merely propaganda by Seleucus, who presumably invented the story to present himself as the natural successor of Alexander. Perdiccas' power depended on his ability to hold Alexander's enormous empire together, and on whether he could force the satraps to obey him. Lysimachus executed his son Agathocles, whose wife Lysandra escaped to Babylon to Seleucus. Just a year before his birth (if the year 358 BC is accepted as the most likely date), the Paeonians invaded the region. Peithon arrived at Babylon in the autumn or winter of 317 BC. Perhaps a portion of the troops were Eumenes' soldiers, who had a reason to hate Antigonus. Selevkos ledet de kongelige hypaspistai under Aleksanders krig i Persia. Selevkos' mor var etter signende kalt for Laodike, men ingenting annet er kjent om henne. However, Ashoka's Edicts were inscribed two generations after any territorial handover by Seleucus and, for this reason, it is equally possible that the land in which these Edicts are to be found was incorporated into the Mauryan empire by Bindusara, Chandragupta's son and successor, or Ashoka himself. A cult of personality formed around the later members of the Seleucid dynasty and Seleucus was later worshipped as a son of god. Antigonos' soldater sov uten deres utstyr mens Selevkos beordret sine styrker om å sove og spise frokost i slagformasjon. Evagoras, the satrap of Aria, was allied with him. Etter Aleksanders død, mens andre makedonske hærførere kvittet seg med deres «Susa-koner», var Selevkos en av de meget få som beholdt sin, og Apama forble hans gemalinne og senere dronning for resten av hennes liv. For å sikre sin posisjon, forsøkte Perdikkas å gifte seg med Aleksanders søster Kleopatra. Seleucus nominated his son Antiochus I as his co-ruler and viceroy of the eastern provinces in 292 BC, the vast extent of the empire seeming to require a double government. Akkurat som Peithon og Selevkos, var Eumenes en av de tidligere tilhengerne av Perdikkas. In the "Partition of Babylon" however, Perdiccas effectively divided the enormous Macedonian dominion among Alexander's generals. Eumenes besluttet å marsjere til Susa våren 316 f.Kr. Filip beseiret angriperne og kun noen få år senere underkastet han dem fullstendig til makedonsk styre. Ptolemy, Lysimachus, Cassander and Seleucus soon followed. Det er mulig at Selevkos hadde mottatt hjelp fra kossaianerne, etterkommere av oldtidsfolket kassitterne. Aleksanders ufødte barn (Aleksander IV av Makedonia) ble også navngitt som sin fars etterfølger. De deltok senere i den militære kampanjen i Indusdalen, i slagene som ble utkjempet mot det indiske folket malhierne og deltok også i kryssingen av ørkenen Gedrosia hvor Aleksander mistet minst en tredjedel av sine menn. I konferansen som kalles for delingen i Babylon, fordelte Perdikkas de veldige besittelsene som utgjorde den avdøde kongens rike blant generalene. Antigonus forced Seleucus to flee from Babylon, but, supported by Ptolemy, he was able to return in 312 BC.

Nikon Coolpix Underwater Housing, Vinotemp Compressor Replacement, Living In A Tiny House, University Of Pennsylvania Internal Medicine Residency, How To Deposit Cheque In Bank,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Captcha Here : *

Reload Image